Privatumo politika

Privatumo politika

Mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir garantuojame aukštą aptarnavimo kokybę. Jūsų pateiktos informacijos neperduodame ir neparduodame trečiosioms šalims. Mums svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas www.tundrasnack.lt el.parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, www.tundrasnack.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

UAB TUNDRA SNACK veikla internete atitinka Europos sąjungos teisės aktų (ES direktyvos 95/46/EC, 2002/58/EC ir Tarptautinių susitarimų ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ir šalies vidaus įstatymų reikalavimus. Ši privatumo politika taikoma tai informacijai, kurią www.tundrasnack.lt gauna kliento apsilankymo svetainėje metu.

Visi Jūsų pateikti duomenys reikalingi registracijai/užsakymo vykdymui: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas – mūsų duomenų bazėje tvarkomi pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMĄ, 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374, Vilnius. Internetinė prieiga: http://bit.ly/2rHxg2f

Jūsų apsilankymo wwwtundrasnack.lt svetainėje metu pagrindinė ne asmeninė informacija (apsilankymų skaičius, paieškos raktiniai žodžiai, vidutinis svetainėje praleistas laikas, aplankyti puslapiai) yra įrašoma automatiškai (tai nepriklauso nuo registracijos). Ši informacija yra naudojama svetainės prieinamumui stebėti ir turiniui bei funkcionalumui gerinti. Jūsų duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami/parduodami tretiesiems asmenims.

1. Sąvokos

1.1. Administratorius – www.tundrasnack.lt el. parduotuvę aptarnaujantis personalas.

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.3. Asmens duomenų valdytojas – www.tundrasnack.lt

1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie www.tundrasnack.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką www.tundrasnack.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.

1.5. Paslaugos – visos www.tundrasnack.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių www.tundrasnack.lt, pardavimą.

1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.

1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis www.tundrasnack.lt sistemoje bei savo Paskyroje.

1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio www.tundrasnack.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie www.tundrasnack.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

1.9. Taisyklės – tai prekių pirkimo – pardavimo www.tundrasnack.lt taisyklės.

1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.11. www.tundrasnack.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.tundrasnack.lt, valdoma UAB „TUNDRA SNACK“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtos ir veikiančios įmonės, kurios kodas – 304033342, adresas korespondencijai M. K. Čiurlionio 70A-3, Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre); ir/arba, atitinkamai pagal teksto prasmę žemiau – UAB „ TUNDRA SNACK “.

1.12. www.tundrasnack.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas www.tundrasnack.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.

1.13. www. www.tundrasnack.lt paskyros – tai www.tundrasnack.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook, instagram), kuriose www. www.tundrasnack.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios www.tundrasnack.lt el. parduotuvės privatumo politikos nuostatos

2.1. www.tundrasnack.lt yra įregistruota Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.

2.2. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.tundrasnack.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis www.tundrasnack.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo www.tundrasnack.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. www.tundrasnack.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta www.tundrasnack.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie www.tundrasnack.lt

2.4. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą www.tundrasnack.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

2.5. Asmens kodą www.tundrasnack.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako www.tundrasnack.lt ar www.tundrasnack.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.

2.6. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros www.tundrasnack.lt bei kreiptis į www.tundrasnack.lt el. paštu info@tundrasnack.lt dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

2.7. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš www.tundrasnack.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios www.tundrasnack.lt ir Paskyros lange „Mano Paskyra“, skyriuje „Mano duomenys“, nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@tundrasnack.lt arba skambinti bendruoju UAB TUNDRA SNACK klientų konsultavimo telefonu +370 683 60 024 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje

2.8. www.tundrasnack.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.tundrasnack.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). www.tundrasnack.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi www.tundrasnack.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

2.9. www.tundrasnack.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per www.tundrasnack.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.10. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą www.tundrasnack.lt raštu, susipažinti su www.tundrasnack.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą UAB TUNDRA SNACK raštu, elektroniniu paštu info@tundrasnack.lt, telefonu +370 683 60 024, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.tundrasnack.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

2.11. 2.10 p. išvardintais atitinkamais atvejais www.tundrasnack.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.

2.12. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

2.13. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.tundrasnack.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti www.tundrasnack.lt Partneriams.

2.14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

2.15. www.tundrasnack.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.tundrasnack.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

2.16. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu www.tundrasnack.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu www.tundrasnack.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus www.tundrasnack.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.17. www.tundrasnack.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.tundrasnack.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2.18. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.tundrasnack.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti UAB TUNDRA SNACK

2.19. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus www.tundrasnack.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

2.20. Jeigu www.tundrasnack.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

2.21. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės www.tundrasnack.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie www.tundrasnack.lt, gali būti įrašyti Slapukai.

2.22. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.tundrasnack.lt funkcijos jam gali neveikti.

2.23. www.tundrasnack.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis www.tundrasnack.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. www.tundrasnack.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų,
tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie www.tundrasnack.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų www.tundrasnack.lt Partnerį.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 2 d. Bet kokie privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi www.tundrasnack.lt internetinėje svetainėje.

Visais rūpimais klausimais, susijusiais su pirkimu internetinėje parduotuvėje, rašykite el. paštu info@tundrasnack.lt arba skambinkite telefonu +370 683 60 024  (konsultacijos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).

 

 

 

UAB „TUNDRA SNACK“ INTERNETO SVETAINĖS SLAPUKŲ POLITIKA

Bendra informacija

UAB „Tundra Snack“ (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami UAB „Tundra Snack“ interneto svetainėje www.tundrasnack.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat – kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius.

Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tinkinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės www. tundrasnack.lt pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje slapukų politikoje nustatyta tvarka.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami?

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

  • Funkciniai slapukai. Išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.
  • Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų  duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis. Kai kuriais atvejais interneto svetainėje naudojamus kelis analitinius slapukus UAB „Tundra Snack“ nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pvz., „Google Analytics“. Šie slapukai išsaugomi 2–24 mėnesių laikotarpiui arba kai kuriais atvejais visam laikui, kol Jūs sąmoningai juos ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — interneto svetainės lankytojo sutikimas.
  • Reklaminiai/tiksliniai slapukai. Šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame komerciniame el. laiške arba atsiuntę el. laišką pašto adresu info@tundrasnack.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Duomenų valdytojas (slapukus tvarko): UAB „Trundra Snack“, juridinio asmens kodas 304033342, buveinė M. K. Čiurlionio g. 70A-3, Vilnius, tel.: +370 683 60024, el. p.: info@tundrasnack.lt

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
  • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
  • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kaip pasirinkti ir pakeisti slapukų naudojimo tvarką?

Jeigu Jūs pageidaujate, kad slapukai nebūtų naudojami Jūsų įrenginiuose, Jūs galite pakeisti savo naršyklės saugumo nustatymus. Išsamesnės informacijos apie slapukus, taip pat apie tai, kaip juos ištrinti ir valdyti, galite rasti www.aboutcookies.org arba savo interneto naršyklės pagalbos skyriuje.

Visos teisės saugomos - TundraSnack.lt
Sukurta: PictureIDeas